Vedella

Vedella
Vedella

La nostra carn de vedella es marca Q, aquest distintiu de qualitat està creat i registrat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) que s'atorga a aquells alimentaris de qualitat diferenciada d'acord amb un reglament específic.

Són sacrificats amb una edat inferior als onze mesos en escorxadors autoritzats.

La nostra marca només empara les Canals de qualitat superior i sempre que hagin passat un període de maduració de quatre dies necessaris per garantir el grau òptim de tendresa, sabor i textura.

Durant el procés productiu es compleixen tots els requisits de qualitat desde la graja fins a la venda.

El primer mes de vida, els vedells conviuen en casetes petites en grups de cinc i són alimentats amb lacto i pinso d'indicació (confecció propia) i palla adlibitum.

En l'etapa de creixement i engreix mengen pinsos elaborats a base de cereals i lleguminoses complementa amb les vitamines i els minerals segons l'edat de l'animal.

Tots els greixos que s'utilitzen són d'origen vegetal.

Hi ha 5 productes.

  • Grid
  • List